• +420 605 295 636

Rozvoz květin ve vybraných městech od 1000 Kč zdarma.

Ochrana osobních údajů

Květiny Expres s.r.o. , Švecova 2383/2 , 149 00  Praha 4, IČO: 24284190, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce C 192828 provozovatel internetových stránek: https://kvetinyexpres.cz/ 

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Ochraně osobních údajů, které získáme od našich zákazníků a návštěvníků stránek, věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnou, uchováváme na počítačových serverech, ke kterým je zásadně omezen přístup. Při přenosu osobních informací pomocí internetu data šifrujeme pomocí protokolu SSL tak, aby byly pro neoprávněné osoby nečitelné a tedy nezneužitelné.

Pokud potřebujeme údaje, které identifikují konkrétního zákazníka (uživatele) nebo které umožní zákazníka kontaktovat za účelem poskytnutí služby, kterou si vyžádal, požádáme o ně přímo zákazníka. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti se zákazníkem, mohou obsahovat jméno a příjmení, název firmy, e-mail, telefon, kontaktní a doručovací adresy. Údaje o kreditních a jiných platebních kartách neshromažďujeme. Pokud při platbě zákazník zadává číslo kreditní (platební) karty, toto číslo odesíláme pouze naší bance, která nám jej nikdy neposkytuje. Žádné údaje o kreditní kartě neuchováváme.

Osobní údaje jsou přístupné pouze nám a zákazníkovi. Přístup k osobním údajům je omezen zadáním přístupového jména a hesla, které je známé pouze zákazníkovi. Osobní údaje je možné kdykoliv prohlédnout a upravit.

Osobní údaje shromážděné na stránkách https://kvetinyexpres.cz/ budou použity jen k poskytování služeb, které si zákazník vyžádal nebo k nimž dal souhlas. Osobní údaje budou použity k tomu, abychom zákazníkovi poskytli důležité informace o produktech nebo službách, o objednávkách a jejich plnění, včetně dalších aktualizací služeb. Některé údaje budou použity pro zjednodušení používání stránek. Při plnění požadavků zákazníka pověřujeme jiné společnosti jejich vyřízením např. dopravci. Těmto společnostem poskytneme pouze osobní údaje, které jsou potřeba k poskytnutí konkrétní služby. Vyžadujeme od nich, aby s těmito informacemi nakládali diskrétně a aby je nepoužívali k jiným účelům.

 

Při poskytování služeb nám mohou pomáhat soubory cookie. Plně respektujeme nastavení vašeho prohlížeče. Chcete-li cookie vypnout, učiňte tak ve vašem prohlížeči.

Platební metody